Coaching en systemisch werk

Laat jezelf leiden naar contact
met jouw eigen energie en drijfveren
en stap in je kracht

Individuele coaching en groepscoaching

Coaching als individueel traject:
hierbij is jouw vraag leidend. Het wordt in samenspraak gemaakt, afgestemd op jouw vraag en jouw behoefte aan begeleiding. En bij kinderen in overleg met ouders of verzorgers. In een individueel coachingstraject laat je jezelf leiden naar het contact met je eigen energie en drijfveren. Om van daaruit weer verder te gaan, met hernieuwde energie.

Coaching als groepstraject:
hierbij is de gemeenschappelijke vraag leidend.
In het werken met een groep bepalen de groepsdoelen de richting, waarbinnen de individuele deelnemers hun eigen ontwikkeling kunnen gaan.
In het werken met een organisatie(onderdeel) werk je gezamenlijk aan inzicht in de gemeenschappelijke dynamiek en aan ieders plek en inbreng in het geheel. Om vanuit die bewustwording verder te kunnen werken aan effectiviteit en kwaliteitsverbetering.

Wegwijzer voor trajecten op maat

Systemisch werk: familieopstellingen
Een coachingstraject op maat om inzicht krijgen te krijgen in jouw plek in het systeem waar je uit voortkomt. En in jouw patronen die je ook in andere systemen meeneemt. Waarbij inzicht en helend werk vaak rust geeft en ruimte schept voor je eigen energie en voor nieuwe beweging. Dit kan door deelname aan een individuele familieopstelling of een groepsworkshop familieopstellingen.

Gedragsgericht werk: algemene coachingstechnieken en coaching met muziek.
Een coachingstraject op maat met een gedragsgerichte aanpak, waarbij je vaardigheden aangereikt krijgt, om met meer helderheid en energie in relatie met jezelf en anderen te staan. Aangeboden als individuele coaching en begeleiding of als groepscoaching.

Gevoels- en lichaamsgericht werk: muziektherapie en Reiki.
Gevoels- en lichaamsgerichte methodieken kunnen een positieve bijdrage leveren aan jouw welbevinden en een stap naar meer contact met jezelf. Individuele muziektherapie en Reiki kunnen hier een rol in spelen.

Coachen is luisteren, meedenken en aanreiken; de regie is in jouw handen