Reikibehandelingen

In alle rust een behandeling ontvangen waarbij energie doorgegeven wordt via de handen. Reiki staat voor de allesomvattende levensenergie, welke in alles wat leeft aanwezig is, dus ook in ieder mens. Dr. Mikao Usui ontdekte begin 20ste eeuw een manier om gebruik te maken van deze energiestroom met als doel genezing tot stand te brengen.
Door Reiki als behandeling toe te passen wordt een natuurlijk helingsproces in gang gezet, waardoor jouw eigen lichamelijke en psychische processen in een nieuwe balans kunnen komen.

Reiki reikt ver
Tot in je diepste vezels
En verrijkt je lichaam,
Doet stromen
Jouw vitaliteit.
Wat vast zit komt in beweging,
Krijgt nieuwe dynamiek.
Doet appèl op de ziel
Om te helen.

De 5 Reikiprincipes
De 5 Reikiprincipes zijn als leidraad gegeven om in het dagelijkse leven op een spiritueel bewuste en betrokken manier om te gaan met alles wat leeft. Het integreren van deze principes in jezelf en je dagelijkse handelen geven een positieve impuls. En hebben daarmee invloed op jezelf en op de jou omringende omgeving.
Met Reiki bezig zijn betekent vaak ontwikkeling en groei van onze spirituele bewustwording.

De 5 Reikiprincipes zijn:

Just for today, do not worry.
Just for today, do not anger.
Honour your parents, teachers and elders.
Earn your living honestly.
Show gratitude, for every living thing.