Familieopstellingen

Systemisch werk

Systemisch werk gaat uit van het feit dat ieder mens leeft in relatie met medemensen, in systemen, bijvoorbeeld gezin, werk, vereniging. Het contact met jezelf en het contact met de omgeving zijn hier van belang.
Het systeem waar je uit voortkomt, het gezin van herkomst, bepaalt op onbewust nivo vaak hoe je handelt, voelt en denkt. Dit individuele gedrag breng je mee in contacten met anderen en werkt door op de kwaliteit van relaties, van werk, van je eigen gezondheid.

Familieopstellingen

We zijn allemaal verbonden met ons familiesysteem, onlosmakelijk. Daaruit nemen we positieve, voedende dingen voor ons eigen leven mee. En ook dingen die ons in de weg staan om te doen en te zijn wie wijzelf zijn, dingen waar je aan gebonden bent.

Het familiesysteem is onze huidige familie, en ook de familie van herkomst. En gebeurtenissen in ons eigen leven en in het leven van onze familie, zelfs generaties terug, kunnen hun invloed in het hier en nu hebben.

In een opstelling kun je naar aanleiding van een wezenlijke vraag inzicht krijgen in gedragspatronen, psychische belemmeringen of de betekenis van lichamelijke klachten in relatie met je familiesysteem. De dynamieken die zichtbaar worden kunnen verhelderend werken. En er kan beweging en ordening geïnitieerd worden op een diep energetische laag. Zodat je dichter bij je eigen drijfveren en energie komt en je eigen plek in kan gaan nemen.

Een opstelling maakt zichtbaar en kan helend werken, in het hier en nu. De weg van gebondenheid naar verbondenheid. In de periode na een opstelling zal de impact op eigen wijze en het geëigende moment zichtbaar en ervaarbaar gaan worden, soms heel duidelijk, soms verrassend, soms dichtbij, soms verder weg.

Werkwijze: er wordt gewerkt naar aanleiding van een wezenlijke vraag. En in de opstelling wordt gebruik gemaakt van representanten: mensen of objecten die zichtbaar maken welke dynamieken er spelen. In een groepsworkshop zijn het de deelnemers die hiervoor uitgenodigd worden. In een individuele opstelling maak ik gebruik van poppetjes of ander materiaal.

Verrijkende Verreiking!

In het nu
In verbinding met het verleden
Reik ik ver uit
Om vanuit nieuwe verbinding
Met mijn verleden
Mijzelf te vinden
En verrijkt mijn eigen toekomst tegemoet te treden.