Skip to main content

Praktijkgegevens

Verrijkende Verreiking
Praktijk voor coaching en systemisch werk
Liesbeth van den Brink
06 42669703 / verrijkendeverreiking@ziggo.nl
LinkedIn

Locaties individueel werk:
  • Vruchtenbuurt Den Haag
  • in overleg therapie aan huis
Locaties groepswerk:
  • zie agenda: aankondiging workshops
  • voor overige trajecten: in overleg
KvK inschrijvingsnr.: 51039257 KvK Den Haag
Bankrekening: 57.89.28.701 of NL52ABNA0578928701 t.n.v. L. v. d. Brink, Den Haag
Beroepsvereniging: geregistreerd lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV)
  geregistreerd lid van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Vereniging Integrale Vitaliteitskunde Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg