Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit houdt in dat ik als zelfstandig professional werk volgens deze meldcode in individuele coaching en therapie, gezinsopstellingen en groepswerk.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode