Groepscoaching

ontdekkend spelen, spelend ontdekken
leren met elkaar, leren van elkaar

Muziek kan als middel ingezet worden bij groepscoaching. In bedrijven als teamcoaching; op scholen als sociale vaardigheidstraining; in gezinnen en opvoedsituaties als systemische coaching.

Je bent uitgenodigd om contact op te nemen voor een oriënterend gesprek om de coachingsvraag te onderzoeken en voor een offerte voor een traject op maat.

Op verschillende niveaus kan muziek als coachingsinstrument zinvol zijn, al naar gelang de vraag.

Inzicht geven
De processen die in het muziek maken hoorbaar en zichtbaar worden kunnen vertaald worden naar het functioneren in het dagelijks leven. Zo heeft het muziek maken een inzichtgevende functie waarmee een team of individu bewust wordt van zijn denken, voelen en handelen.

Experimenteren
Vanuit een bestaande situatie kan er met verschillend gedrag geëxperimenteerd worden middels oefeningen en improvisaties. Het doel is het opdoen van ervaringen. De groep of het individu kan vervolgens keuzes maken hoe met deze ervaringen verder gewerkt wordt in de werksituatie of het dagelijks leven.

Vaardigheden trainen
Een traject waarin vaardigheden gericht getraind worden. Vanuit kennis van de bestaande situatie wordt een beeld geschetst van de gewenste situatie en doelen gesteld voor de ontwikkelingsweg.

Thema’s die op de verschillende niveaus zichtbaar gemaakt en/of uitgewerkt kunnen worden:

  • luisteren en doen
  • leiding geven en leiding ontvangen
  • grenzen verkennen, grenzen aangeven, grenzen verleggen
  • tijdsbeleving en tijdsplanning
  • structuur en chaos
  • bij jezelf blijven in contact met de ander
  • ruimte geven en ruimte nemen
  • samenwerken, samenspel en solistisch spel
  • tot expressie komen, zichtbaar en hoorbaar zijn