Muziektherapie voor een volwassene

Muziektherapie voor volwassenen: informatie voor u

Tijdens de muziektherapie wordt u in contact gebracht met de muziek via eenvoudige instrumenten, soms aangevuld met zingen. Ook zal het luisteren naar muziek een deel van de therapie uit kunnen maken. Deze muziek kan door de therapeut voor u gespeeld worden of van CD e.d. beluisterd worden.
De kwaliteit van de klanken, de beweging die u maakt om de eigen klank tot stand te brengen en de muzikale elementen zoals maat, ritme, harmonie en melodie, dynamiek en tempo spelen allemaal hun eigen specifieke rol in de kennismaking en in het verdere verloop van de muziektherapie. U hoeft van te voren geen kennis en vaardigheden op dit gebied te bezitten om op een zinvolle manier met de muziek aan de slag te kunnen.

Het therapieverloop

De eerste drie behandelingen staan in het teken van de kennismaking. Zowel voor u om met de muziek en de therapeut vertrouwd te raken als voor de therapeut om uw therapievraag te inventariseren. Deze wordt aan de hand van het kennismakingsgesprek en door de muziek nader onder de loep genomen. Samen vormen we een beeld van uw situatie op dit moment, zo mogelijk aangevuld met relevante informatie uit het verleden, als dit voor u een belangrijke factor in de therapievraag vormt. Verder schat de therapeut samen met u uw muzikale mogelijkheden in.
Na deze kennismaking kan gericht gewerkt worden aan het therapiedoel. Door het aanbieden van specifieke oefeningen wordt de weg opgegaan die een omvorming, een vernieuwing beoogt: vanuit de uitgangssituatie naar een nieuw en gezonder evenwicht.

De therapieafspraken

Overzicht:

  • kennismakingsgesprek met u.
  • Verheldering van uw therapievraag en uitwisselen achtergrondinformatie.
  • Vastleggen van de afspraken in een behandelovereenkomst en vaststellen van de algemene betalingsvoorwaarden.
  • 1e t/m 3e behandeling: muzikale kennismaking met u; 4e t/m 14e behandeling: behandeling gericht op het therapiedoel.
  • na ± 8 behandelingen: korte tussentijdse evaluatie met u.
  • na afloop van de therapie: evaluatiegesprek met u. Hierin kijken we hoe de weg is geweest en of we de therapie kunnen afronden. Eventuele aandachtspunten of advies voor een vervolgbehandeling kunnen dan ook ter sprake komen. Indien u dit wenst kan ik u na afronding van de therapie een therapieverslag toesturen.

Als u tussen de geplande gesprekken door vragen heeft, bent u uitgenodigd om contact met mij op te nemen.

Investering

De tarieven voor een behandeling en voor een kennismakings- en evaluatiegesprek kunt u lezen bij Praktijk/Tarieven.
Afhankelijk van de mogelijkheden zal de behandeling 30-60 minuten zijn.
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt mogelijk (een deel van) de behandelingen via de aanvullende verzekering op basis van mijn lidmaatschap van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV).

Logo