Klacht- en tuchtrecht

U kunt in het document WKKGZ klachtenprocedure lezen hoe vanuit mijn lidmaatschap van de VIV met een klacht wordt omgaan.

WKKGZ klachtenprocedure

U kunt via https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html lezen hoe u een klacht kunt indienen bij het tuchtcollege via de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie VIV waarbij ik als therapeut aangesloten ben..