Begeleiding individueel

Begeleiding met muziek voor kinderen vanaf 6 jaar, jong volwassenen en volwassenen.

Begeleiding via de muziek

Bij begeleiding individueel kun je samen met mij als begeleider via de muziek oefenen en een stap maken om dingen die je op dit moment nog niet zelfstandig kunt wel zelfstandig te leren doen. De muziek kan je ook helpen om de dagelijkse dingen op een iets makkelijkere manier voor elkaar te krijgen. De doelen komen voort uit een bestaand behandelplan en de begeleidingssessies passen binnen dit behandelplan.

Traject

Het begeleidingstraject bestaat uit: een intakegesprek, de begeleidingssessies en een evaluatiegesprek. Via een intakegesprek worden de indicatie en de doelen voor de begeleiding besproken en vastgesteld. Het aantal sessies is variabel; in de intake maken we met elkaar een eerste inschatting van het aantal sessies en de tijdsduur per sessie. Een begeleidingssessie duurt 30, 40 of 50 minuten. De doelen worden tijdens het traject regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Bij kinderen gebeurt dit in nauw overleg met ouder(s)/verzorger(s)/begeleiders/eventuele hulpverleners. Bij jongvolwassen en volwassen vindt dit plaats met jou/u als cliënt en zo nodig ook met ouder(s)/verzorger(s)/begeleiders/eventuele hulpverleners. Er wordt minimaal 1 evaluatiegesprek ingepland, waarin het resultaat van de begeleiding wordt geëvalueerd. Er wordt door de begeleider verantwoording afgelegd middels een begeleidingsverslag.

Begeleidingsthema’s kunnen zijn:

  • luisteren en doen
  • leiding geven en leiding ontvangen
  • grenzen verkennen, grenzen aangeven, grenzen verleggen
  • tijdsbeleving en tijdsplanning
  • structuur en chaos
  • bij jezelf blijven in contact met de ander
  • ruimte geven en ruimte nemen
  • samenwerken, samenspel en solistisch spel
  • tot expressie komen, zichtbaar en hoorbaar zijn

Investering

De tarieven voor een begeleidingssessie individueel en voor een intake- en evaluatiegesprek kunt u lezen bij Praktijk/Tarieven.
Vergoeding voor begeleiding is vaak mogelijk vanuit het PGB, vraagt u hierbij zelf naar de mogelijkheden.
Begeleiding wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Trommels