Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan een opstellingen workshop

 • Aanmelding voorafgaand aan deelname aan een workshop is verplicht
 • Bij een workshop ga ik ervan uit dat de deelnemers volwassen en zelfstandig zijn op lichamelijk, emotioneel en mentaal gebied. Als dat om welke reden dan ook niet zo is, kunnen we in een intakegesprek overleggen wat nodig is om goed te kunnen werken. Neem daarover gerust contact op met mij. In voorkomende situaties kan ik als begeleider besluiten dat deelname niet geëigend is.
 • De betaling voor de workshop moet vooraf gedaan zijn, door het hele bedrag over te schrijven op mijn bankrekening of door contant te betalen bij aanvang van de workshop. Annuleren kan tot uiterlijk 7 dagen voor de workshop kosteloos, daarna is het hele bedrag verschuldigd. In bijzondere gevallen is het mogelijk, na overleg, om de deelname uit te stellen tot een later tijdstip.
 • Een workshop heeft een minimum aantal deelnemers van 6 en een maximum van 10-14 deelnemers. Dit maximum aantal hangt af van het thema en de grootte van de zaal waar we werken.
 • Als er zich niet voldoende deelnemers hebben ingeschreven dan kan de workshop niet doorgaan. U ontvangt daarvan zo spoedig mogelijk bericht, maar het komt soms voor dat ik dat pas in de laatste week voorafgaand aan de workshop weet. Vooraf betaalde kosten worden dan natuurlijk onmiddellijk terugbetaald op uw rekeningnummer. De data van de workshops zijn dus onder voorbehoud.
 • Als de workshop vol is kunt u, indien gewenst, op een wachtlijst geplaatst worden
 • Bij aanvang van de workshop wordt de deelnemers gevraagd zich te confirmeren aan de vertrouwelijkheid van gedeelde informatie van de deelnemers en na afloop van de workshop niets daarvan met naam en toenaam naar buiten te brengen
 • De coach is gehouden aan de vertrouwelijkheid van gedeelde informatie van de deelnemer en zal na afloop van de sessie niets daarvan met naam en toenaam naar buiten te brengen, tenzij in het belang van een traject informatie uitwisseling en overleg met derden overeengekomen is en/of noodzakelijk geacht wordt.
 • U kunt mij niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen die u ondervindt
  • van de inschrijving aan de opstelling;
  • van een intakegesprek
  • voor, tijdens en na deelname aan de opstelling.
 • Al deze gevolgen komen voor rekening van de deelnemer.
 • De informatie op deze website is met de uiterste zorgvuldigheid gemaakt, geschreven en bijgehouden. Toch kan het voorkomen dat er fouten op staan, in dat geval kunt u daar geen rechten aan ontlenen. U kunt mij dan ook niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen van onjuiste informatie of het moeten annuleren van een activiteit.

Voorwaarden voor deelname aan een individuele opstellingssessie

 • Een individuele opstelling kan plaatsvinden als een op zichzelf staande sessie of als onderdeel van een coachingstraject
 • Bij een individuele opstelling ga ik ervan uit dat de deelnemer volwassen en zelfstandig is op lichamelijk, emotioneel en mentaal gebied. Als dat om welke reden dan ook niet zo is, kunnen we in een intakegesprek of tijdens het coachingstraject overleggen wat nodig is om goed te kunnen werken. In voorkomende situaties kan ik als begeleider besluiten dat deelname aan een individuele opstelling niet geëigend is.
 • Voorafgaand aan een individuele sessie wordt een Verklaring (Informed consent) opgesteld en ondertekend door zowel de coach als de deelnemer/cliënt (zie Praktijk-Verklaring).