Groepsworkshop

In een groepsworkshop familieopstellingen kun je werken aan een persoonlijke vraag. Als deelnemer in de groep kun je in meerdere hoedanigheden betrokken zijn: als vraaginbrenger, als representant en als omstander. Iedereen doet mee.

Na de kennismaking en een korte inleiding over familieopstellingen gaan we met elkaar aan het werk. Er zullen meerdere opstellingen gedaan worden. Meestal komt elke deelnemer met een persoonlijke vraag. Er zal tijdens de bijeenkomst zelf gekeken worden of deze vraag in een specifieke opstelling voor jou uitgewerkt gaat worden. En ook al is dit niet het geval, de ervaring leert dat in de opstellingen die op een dag- of avondworkshop gedaan worden vaak ook een antwoord op jouw vraag besloten ligt.

Als begeleider heb ik een leidende en ondersteunende rol. Met de vraaginbrenger wordt onderzocht wat zijn/haar wezenlijke vraag is en of hier tijdens een opstelling aan gewerkt kan worden.

Als representant wordt je uitgenodigd om iemand of iets uit het systeem van de ander te vertegenwoordigen. Dat kan een persoon zijn, of een symbool (bijvoorbeeld succes, het lot, een gemis). Als je in de energie van de opstelling stapt, krijg je relevante informatie over hoe het met deze persoon of dit symbool gesteld is. En wat de onderliggende dynamieken zijn in relatie tot de vraag. Met deze informatie wordt gewerkt aan inzicht en worden processen geordend en in beweging gezet. Als begeleider begeleid ik dit proces.

Ook als omstander maak je deel uit van dit proces. Naast de vraaginbrenger en de representanten ben je betrokken bij wat er zichtbaar gemaakt wordt.

Een groepsworkshop familieopstellingen heeft een intens karakter, maakt zichtbaar, raakt, verdiept, zet in beweging.