Gezondheidzorg medewerkers

Familieopstellingen: we zijn allemaal verbonden met ons familiesysteem, onlosmakelijk. Daaruit nemen we positieve, voedende dingen voor ons eigen leven mee. En ook dingen die ons in de weg staan om te doen en te zijn wie wijzelf zijn. Het familiesysteem is onze huidige familie, en ook de familie van herkomst. Gebeurtenissen in ons eigen leven en in het leven van onze familie, zelfs generaties terug, kunnen hun invloed in het hier en nu hebben, doorgegeven worden aan onze kinderen en van invloed zijn op onze sociale interactie thuis of op het werk. In een opstelling kun je naar aanleiding van een wezenlijke vraag inzicht krijgen in gedragspatronen, emoties, psychische belemmeringen of de betekenis van lichamelijke klachten in relatie met je familiesysteem. De dynamieken die zichtbaar worden werken verhelderend. En er kan beweging en ordening geïnitieerd worden op een diep energetische laag. Zodat je dichter bij je eigen drijfveren en meer in contact met je levensenergie komt en je eigen plek in kan gaan nemen. En daarmee ook ruimte creëert in de sociale interactie.

Gezondheidszorg medewerkers-opstelling: ook voor medewerkers in de gezondheidszorg en hulpverlening kan het opstellingenwerk inzicht geven. Als je een casus wilt inbrengen. Of als je meer inzicht in patronen van de eigen overdracht- en tegenoverdracht-patronen wilt verkrijgen. Want iedere gezondheidszorgmedewerker heeft ook zijn/haar individuele patronen die onderdeel vormen in de hulpverleningsrelatie en collegiale samenwerking. Waar zijn deze patronen helpend, waar zijn ze belemmerend en waar kan met opstellingenwerk verheldering in dynamieken komen. Zodat je ook als gezondheidszorg medewerker en hulpverlener beter op je eigen plek komt en vanuit deze plek met voldoende ruimte je cliënten en je collega’s kan ontmoeten.

Werkwijze: er wordt gewerkt naar aanleiding van een wezenlijke vraag. In de opstelling wordt gebruik gemaakt van representanten: mensen of materialen die zichtbaar maken welke dynamieken er spelen. In een groepsworkshop zijn het de deelnemers die hiervoor uitgenodigd worden. In een individuele opstelling maakt de opstellingenbegeleider gebruik van poppetjes, ander materiaal en de waarneming in het gesprek hierover.

Beoogd resultaat: een opstelling maakt zichtbaar en kan helend werken, in het hier en nu. De weg naar het innemen van eigen plek, bewuster van ieders eigen deelnemerschap. In de periode na een opstelling zal de impact op eigen wijze en het geëigende moment zichtbaar en ervaarbaar gaan worden. Niet als een quick fix en toch gebeurt er soms ineens een wondertje van inzicht. De ervaring leert dat op de langere termijn puzzelstukjes op zijn plaats vallen.