Introductieworkshop

Familieopstellingen, wat zijn dat…

In deze introductieworkshop zullen we met elkaar proeven aan het fenomeen familieopstellingen. Ik zal uitleg geven over een aantal basisbegrippen uit het systemisch werk. We doen met elkaar oefeningen om deze begrippen meer tastbaar te maken. Je leert ervaren wat het is om tijdens een opstelling deelnemer te zijn in de verschillende hoedanigheden: van vraaginbrenger, van representant, van omstander. Een vervolgstap is dat we één of meerdere opstellingsvoorbeelden neerzetten, waarin dynamieken die in familiesystemen spelen zichtbaar worden. Deze voorbeelden kunnen een algemeen karakter hebben en er kan ook naar aanleiding van een persoonlijke vraag van één van de deelnemers gewerkt worden.

Een introductieworkshop heeft een intens karakter. Het geeft je inzicht in familieopstellingen, verheldert, raakt, verdiept en kan verrijken. En kan een opstap zijn om verder te werken aan een persoonlijke vraag binnen een groepsworkshop familieopstellingen of een individueel traject.