Muziektherapie voor een jongvolwassene

Muziektherapie voor jongvolwassenen: informatie voor jou en je ouder(s) / verzorger(s)

Tijdens de muziektherapie word je in contact gebracht met de muziek via eenvoudige instrumenten, eventueel aangevuld met zingen. Meestal gaat dit in samenspel. Soms zal het luisteren naar muziek een deel van de therapie uitmaken. Muziek welke door de muziektherapeut voor je gespeeld wordt of bijvoorbeeld muziek van CD e.d.
De kwaliteit van de klanken, de beweging die je maakt om de eigen klank tot stand te brengen en de muzikale elementen zoals maat, ritme, harmonie en melodie, dynamiek en tempo spelen allemaal hun eigen rol in de kennismaking en in het verdere verloop van de muziektherapie. Je hoeft van te voren geen kennis en vaardigheden op dit gebied te hebben om op een zinvolle manier met de muziek aan de slag te kunnen.
Muziek werkt specifiek in op het gebied van het spelen, van ordening en beweging. Als de muziek vrij tot klinken kan komen zijn doen en denken in evenwicht door met elkaar een verbinding aan te gaan. Het overgeven aan de muzikale stroom en het ingrijpen in die stroom door eigen vormgeving zijn twee belangrijke polariteiten die tegelijkertijd niet zonder elkaar kunnen. Je laat zo je eigen klank en vorm horen.
Rust en beweging, in- en uitademen, inspannen en ontspannen, luisteren en doen, impressie (wat hoor ik) en expressie (wat laat ik horen) zijn allemaal woorden die het muziek maken kenmerken. Het samenspel en ook het (leren je te) bewegen in de ruimte speelt een rol.

Het therapieverloop

De eerste behandelingen staan in het teken van de kennismaking. Zowel voor jou om met de muziek en de muziektherapeut vertrouwd te raken als voor mij om jouw therapievraag helder te krijgen. Deze vraag wordt aan de hand van het kennismakingsgesprek en door de muziek nader onder de loep genomen. Samen vormen we een beeld van jouw situatie op dit moment, zo mogelijk aangevuld met relevante informatie uit het verleden, als dit voor jou een belangrijke factor in de therapievraag vormt. Verder schat ik samen met jou je muzikale mogelijkheden in.
Na deze kennismaking kan gericht gewerkt worden aan het therapiedoel. Door het aanbieden van specifieke oefeningen wordt de weg opgegaan die een omvorming, een vernieuwing beoogt: vanuit de uitgangssituatie naar een nieuw en gezonder evenwicht.

De therapieafspraken

Overzicht:

  • kennismakingsgesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s). Verheldering van de therapievraag en uitwisselen achtergrondinformatie.
  • Vastleggen van de afspraken in een behandelovereenkomst en vaststellen van de algemene betalingsvoorwaarden.
  • 1e t/m 3e behandeling: muzikale kennismaking; 4e t/m 14e behandeling: behandeling gericht op het therapiedoel.
  • zo nodig na ± 8 behandelingen korte tussentijdse evaluatie met jou en je ouder(s) en verzorger(s).
  • na afloop van de therapie: evaluatiegesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s) Hierin kijken we hoe de weg is geweest en of we de therapie kunnen afronden.
  • Eventuele aandachtspunten of advies voor een vervolgbehandeling kunnen dan ook ter sprake komen. Als dit gewenst is kan ik jullie na afronding van de therapie een therapieverslag toesturen.

Als er tussen de geplande gesprekken door vragen zijn, zijn zowel jij als je ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd om contact met mij op te nemen.

Investering

De tarieven voor een behandeling en voor een kennismakings- en evaluatiegesprek kun je lezen bij Praktijk/Tarieven.
Afhankelijk van de mogelijkheden zal de behandeling 30, 40 of 50 minuten zijn.
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt mogelijk (een deel van) de behandelingen via de aanvullende verzekering op basis van mijn lidmaatschap van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV).

Logo