Gezin

Familieopstellingen: we zijn allemaal verbonden met ons familiesysteem, onlosmakelijk. Daaruit nemen we positieve, voedende dingen voor ons eigen leven mee. En ook dingen die ons in de weg staan om te doen en te zijn wie wijzelf zijn. Het familiesysteem is onze huidige familie, en ook de familie van herkomst. Gebeurtenissen in ons eigen leven en in het leven van onze familie, zelfs generaties terug, kunnen hun invloed in het hier en nu hebben, doorgegeven worden aan onze kinderen en van invloed zijn op onze sociale interactie thuis of op het werk. In een opstelling kun je naar aanleiding van een wezenlijke vraag inzicht krijgen in gedragspatronen, emoties, psychische belemmeringen of de betekenis van lichamelijke klachten in relatie met je familiesysteem. De dynamieken die zichtbaar worden werken verhelderend. En er kan beweging en ordening geïnitieerd worden op een diep energetische laag. Zodat je dichter bij je eigen drijfveren en meer in contact met je levensenergie komt en je eigen plek in kan gaan nemen. En daarmee ook ruimte creëert in de sociale interactie.

Gezinsopstelling: een bijzondere vorm is de gezinsopstelling. Waarbij de ouder(s) vanuit een zorgvraag over hun kind(eren) het opstellingenwerk gaan doen, om meer inzicht te krijgen wat er gaande is in het systeem. Kinderen kunnen iets onbegrepens laten zien in hun gedrag, waarbij kan blijken dat ze nog iets dragen uit het familiesysteem (bijvoorbeeld familiegeheimen of de energie van onverwerkte gebeurtenissen). Patronen worden herhaald en worden in het gedrag of de situaties binnen het gezin en in het gedrag van kinderen zichtbaar. Kunnen de volwassenen en het kind/de kinderen ontspannen? Of is er verkramping in het gedrag zichtbaar vanuit overlevingsstrategieën? Vaak gaat het kind dan van zijn plek af, voor de ouder zorgen of proberen situaties van de volwassenen op te lossen. Opstellingen kunnen helpend zijn om ieder in het gezin op zijn/haar geëigende plek te laten komen, eigen verantwoordelijkheid te leren dragen en stapsgewijs overlevingsstrategieën los te laten. Zodat er voor ieder in het systeem meer lucht en ruimte komt om het eigen leven te leiden, zoveel mogelijk in gezondere verbinding met elkaar.

Werkwijze: er wordt gewerkt naar aanleiding van een wezenlijke vraag. In de opstelling wordt gebruik gemaakt van representanten: mensen of materialen die zichtbaar maken welke dynamieken er spelen. In een groepsworkshop zijn het de deelnemers die hiervoor uitgenodigd worden. In een individuele opstelling maakt de opstellingenbegeleider gebruik van poppetjes, ander materiaal en de waarneming in het gesprek hierover.

Beoogd resultaat: een opstelling maakt zichtbaar en kan helend werken, in het hier en nu. De weg naar het innemen van eigen plek, bewuster van ieders eigen deelnemerschap. In de periode na een opstelling zal de impact op eigen wijze en het geëigende moment zichtbaar en ervaarbaar gaan worden. Niet als een quick fix en toch gebeurt er soms ineens een wondertje van inzicht. De ervaring leert dat op de langere termijn puzzelstukjes op zijn plaats vallen.